دوره تحلیل تکینکال (آنلاین)

مدت دوره: ۳۶ ساعت روش تحلیل تکنیکال یکی از قدرتمندترین روش های تحلیلی بازارهای مالی به خصوص بازار سهام ، ارزهای دیجیتال،بازارهای کالا، فارکس، ارز و طلا و .... می باشد. اصول این روش استفاده از نمودارهای قیمت بر حسب زمان و یافتن الگوها و…
ثبت نام غیر فعال شده است!

تحلیل تکنیکال حضوری (تهران)

مدت دوره: 36 ساعت روش تحلیل تکنیکال یکی از قدرتمندترین روش های تحلیلی بازارهای مالی به خصوص بازار سهام ،ارزهای دیجیتال، کالا، فارکس، ارزهای بین المللی، طلا و .... می باشد. اصول این روش استفاده از نمودارهای قیمت بر حسب زمان و یافتن الگوها…
ثبت نام غیر فعال شده است!