مرور برچسب

DPS

معنی مفاهیم EPS و DPS

Eps یا سود هر سهم چیست؟  EPS مخفف عبارت  Earning Per Share. برابر با نسبت سود یک شرکت به تعداد سهام عادی در دست سهامداران آن است. عدد حاصل از این تقسیم، به عنوان شاخص سودآوری یک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تحلیل بنیادی EPS کاربرد…